Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0015


Druh Plomby: dopravná

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 16,72 g

Rozmery: 20x18 mm

Datovanie: 1. pol. 20. storočia?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: K.O.B., ODERBERG - BOHUMÍN, na bočnom výstupku číslica 23

Opis 2: dva štvorcové rámčeky s nečitateľným znakom, na bočnom výstupku číslica 23


Kľúčové slová: K.O.B., ODERBERG - BOHUMÍN, 23

Okolnosti nálezu: našiel R. M. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: košicko bohumínska dráha. Ďakujem Mlýnek Karol za doplnenie


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma