Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0014


Druh Plomby: tabaková

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 9,39 g

Rozmery: 20x18 mm

Datovanie: ?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Uhorský erb s korunou. Kruhový nápis KASSA * M. KIR. DOHANY

Opis 2: Skratka KöZ. a rímska číslica IX.


Kľúčové slová: UHORSKÝ ERB, KASSA, KöZ.

Okolnosti nálezu: našiel R. M. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: Olovená plomba, s uhorským erbom, korunou a kruhovým nápisom, ktorý obsahuje slovo KASSA: Košice v roku 1863 - 1913 / 1938 – 1945.; k tabaku je dobrá stránka: http://dohanymuzeum.hu/dohany-magyarorszagon


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma