Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0013


Druh Plomby: textilná?

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 3,11 g

Rozmery: 22x18 mm

Datovanie: ?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: dva erby, nad nimi koruna?, ohraničené guľkami

Opis 2: -


Kľúčové slová: ERB, KORUNA

Okolnosti nálezu: našiel R. M. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma