Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0012


Druh Plomby: tabaková

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 9,05 g

Rozmery: 20x18 mm

Datovanie: 19. storočie

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: uhorský erb, Kruhový nápis M. K. DOHANY DEBRECZEN

Opis 2: Iniciály M. K. a rímska číslica II.


Kľúčové slová: M. K., DOHANY, DEBRECZEN

Okolnosti nálezu: našiel R. M. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: pozri podobná tabaková plomba z Debrecína: http://dohanymuzeum.hu/dohanygyari-plomba


Literatúra: Odkaz


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma