Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0011


Druh Plomby: dopravná

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 10,71 g

Rozmery: 22x18 mm

Datovanie: 1918 - 1939

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruh rozdelený na dva polkruhy, v ktorých sa nachádza číslica 30 a rímska číslica IX

Opis 2: Skratka ČSD, (Československe státni dráhy) v strede a kruhový nápis TEPLÁ a TRENČIANSKE TEPLICE oddelený päťcípou hviezdou.


Kľúčové slová: Č.S.D, TEPLÁ, TRENČIANSKE TEPLICE

Okolnosti nálezu: našiel R. M. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: Olovená plomba, ktorá nesie skratku Č. S. D. - Československé státní dráhy.


Literatúra: Odkaz


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma