Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0010


Druh Plomby: rodová

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 9,93 g

Rozmery: 22x18 mm

Datovanie: 1792-1806

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Erb, v ktorom sa nachádzajú znaky F II, ktoré reprezentujú Františka II. Habsburského s korunou a iniciály L a F po jeho stranách.

Opis 2: -


Kľúčové slová: L, F, F II, Erb, Koruna

Okolnosti nálezu: našiel R. M. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: Olovená plomba oválneho tvaru, ktorá nesie iniciály LF a erb s korunou. Vnútri erbu sa nachádajú symboly F II, ktoré reprezentujú Františka II. Na jej reverze sa nenachádza žiadny čitateľný symbol.


Literatúra: Odkaz


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma