Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0009


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 7,39 g

Rozmery: 20x18 mm

Datovanie: 19. storočie?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Nápis MEHL

Opis 2: Číslica 2


Kľúčové slová: MEHL

Okolnosti nálezu: našiel R. M. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma