Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0008


Druh Plomby: dopravná

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 19,89 g

Rozmery: 30x20 mm

Datovanie: 20. storočie

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Nápis ZSOLNA, číslo 10 a kruhový nápis.

Opis 2: Číslo 10, 2 a 1.


Kľúčové slová: ZSOLNA

Okolnosti nálezu: našiel R. M. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: Olovená staničná plomba, s nápisom ZSOLNA, dnešné okresné mesto Žilina.


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma