Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0007


Druh Plomby: textilná

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 2,55 g

Rozmery: 16x19 mm

Datovanie: 1742 -1805

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Nápis WIEN N. 8.

Opis 2: Rakúsko-Uhorská orlica s budzogáňom vpravo a mečom vľavo


Kľúčové slová: WIEN

Okolnosti nálezu: našiel R. M. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: Olovená plomba, ktorá pochádza z Viedne. Na jej reverze sa nachádza Rakúsko - Uhorská orlica s budzogáňom v pravej nohe a mečom v ľavej nohe. V tomto období (približne 1742-1805)sa tento znak používal aj na minciach. Viedenská colná pečať N8 na kusy látky. Pochádza z konca 18. storočia, pretože stredný erb s orlicou tvorí centrálnu časť súkromného erbu cisára Jozefa II. Habsburského - Lotrinského, ktorý vládol v rokoch 1764 až 1790.


Literatúra: Odkaz


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma