Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0004


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 6,23 g

Rozmery: 21x19 mm

Datovanie: 1891-zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhový nápis ISTVÁN / DEBRECZEN, nápis v strede plomby GŐZMALOM / TÁRSULAT

Opis 2: Číslica 7 v trojuholníku s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT, 7

Okolnosti nálezu: našiel R. M. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: Olovená plomba, pravdepodobne z vreca múky, z parného valcového mlynu GŐZMALOM. Múka bola vyrábaná spoločnosťou TÁRSULAT v meste Debrecín. Parný mlyn v Debrecíne bol založený v roku 1847, v roku 1872 má už finančné problémy (zdroj: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 3. sz. januárius 21. - http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=50337)


Literatúra: Odkaz


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma