Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0002


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 8,27 g

Rozmery: 19x19 mm

Datovanie: 2. pol. 19 stor./zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis ISTVÁN / DEBRECZEN, nápis v strede plomby GŐZMALOM / TÁRSULAT

Opis 2: číslica 5


Kľúčové slová: ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, 5

Okolnosti nálezu: našiel R. M. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: Odkaz


Literatúra: Odkaz


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma