Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0001


Druh Plomby: pivovarská

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie od Váhu

Hmotnosť: 10,53 g

Rozmery: 20x22 mm

Datovanie: 1897/19 stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Nápis ERZH/ BRAUEREI/ ZNAK KORUNY/ SAYBUSCH.

Opis 2: Obdĺžnik rozdelený na dva štvorce s číslom 25 a IV


Kľúčové slová: ERZH, BRAUEREI, KORUNA, SAYBUSCH

Okolnosti nálezu: našiel R. M. detektorom a odovzdal na KPÚ Žilina 31.8.2021 (KPUZA-2021/20685-1/84177/FUR)

Poznámka: Olovená plomba z pivovaru, založeného v roku 1897, arcivojvodcom Františkom Ferdinandom d´Este. Pivovar sa nachádza v Saybushi, dnešný Živiec, mesto na juhu Poľska, kde pivovar dodnes vyrába. Konkrétna plomba zapečatila výrobnú davku z 25. apríla vtedajšieho roku. Znak koruny na plombe sa dodnes používa na etiketách piva z tohto pivovaru.


Literatúra: Odkaz


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma